Impressum

NAZIV TVRTKE: MEDIA SERVIS GLOBAL d.o.o.
ADRESA: Avenija V. Holjevca 29, 10 000 Zagreb
TELEFON: 01 6689 540
Mail: kontakt@mediaservis.hr
OIB: 10774392683                    
MBS: 080374356
EUID: HRSR.081061324                     
UPRAVA: Silvija Londero Šimleša – direktor
UREDNIŠTVO: Direktorica i glavna urednica: Silvija Londero Šimleša
Programska direktorica i prokurist: Ana Smrečki
Urednica informativnog programa i weba: Andrea Barać
NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Zagrebu
TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 HRK (u cijelosti uplaćen)
IBAN: HR7825000091101453250  kod: Addiko banka d.d.