Politika privatnosti

1. Opće informacije
❖ Ovom Politikom privatnosti želimo potvrditi da je korištenje web stranice
prijateljisuobitelj.com kao i sve aktivnosti vezane uz obradu osobnih podataka
usklađeno s postojećom Uredbom EU o Zaštiti osobnih podataka ( 2016/679 ) te
pripadajućim Zakonom o provedbi Uredbe u RH. Također, želimo objasniti na koji
način korištenjem web stranice se prikupljaju , obrađuju i štite osobni podaci te koja
su Vaša prava i kako nas možete kontaktirati.
❖ Prema svim osobnim podacima kojima pristupamo i koje obrađujemo postupamo sa
svrhom, povjerljivošću i velikom odgovornošću , te s najvišim sigurnosnim standardima
primjerenima vrsti i obimu podataka.
❖ Web stranica prijateljisuobitelj.com napravljena je prvenstveno sa ciljem i svrhom
pomoći korisnicima usluga Udruge Breza. Udruga za rad s mladima „Breza“ osnovana
je 2001. godine s ciljem pružanja podrške mladima koji su izašli iz ustanova socijalne
skrbi, a nisu imali kamo. Budući da su potrebe i želje njihovih korisnica veće od
financijskih mogućnosti na koje zakonom imaju pravo, svaka donacija im puno znači.
❖ Za obradu podataka ( voditelj obrade ) odgovoran je:
MEDIA SERVIS GLOBAL d.o.o.
Adresa: A.V. Holjevca 29, Zagreb
e-mail: kontakt@mediaservis.hr

Služba za zaštitu osobnih podataka dostupna je putem e-mail adrese :
sluzbenik@mediaservis.hr
❖ Ovu Politiku Privatnosti smo usvojili kako bi osigurali usklađenost sa slijedećim
zahtjevima:

• Opće Uredbe EU 2016/679 :
• usklađen s važećom zakonskom regulativom za zaštitu i obradu osobnih
podataka u RH i primjenu Opće Uredbe;
• Štićenja svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
• Otvorenosti i transparentnosti prema svim korisnicima i ispitanicima o
tome kako pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke;
• Povećanja transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije
• Smanjenja rizika povrede osobnih podataka;
• Edukacija i informiranja svih naših klijenata, korisnika usluga i djelatnika;
❖ U nastavku Politike privatnosti upoznajemo vas s načinom prikupljanja i obrade Vaših
osobnih podataka bilo putem korištenja web stranice , poslovnih kontakata, Ugovornih
obveza ili na bilo koji drugi način na koji nam ustupate osobne podatke.

2. Obrada osobnih podataka ( svrha , vrsta i pravni temelj )
❖ Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim
podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim
sredstvima ) što podrazumijeva: prikupljanje , bilježenje, organizacija, strukturiranje,
pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje
prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili
kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
❖ Osobni podaci obrađuju su u sklopu navedene svrhe web stranice
prijateljisuobitelj.com. Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su
propisima Europske unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i one
su sljedeće:

• kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),
• kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje Ugovora,
• u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
• u svrhu legitimnih interesa u odnosu na Vaša prava glede zaštite osobnih
podataka,
• kada je to potrebno u pravne svrhe.

❖ Vrste podataka koje prepoznajemo u okviru usluga koje su navedene na
prijateljisuobitelj.com su:

• Identifikacijski podaci : Ime i prezime
• Kontakt podaci : e-mail adresa.
• elektronički komunikacijski meta-podaci ( web stranica )

❖ Prikupljeni osobni podaci koristit će se isključivo za onu svrhu za koju ste nam iste
dobrovoljno ustupili kao i za kontakt s Vama kako bi Vas upoznali s novim uslugama i
poslovnim ponudama. To može biti putem telefona, društvenih mreža ili
elektroničkom poštom ali samo ako ste naveli da to želite ( privola ). Ističemo da u
svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju
ove Izjave.
❖ Ovom Politikom privatnosti potvrđujemo da ne prikupljamo niti obrađujemo osjetljive
osobne podatke definirane Općom Uredbom niti su oni predmet našeg interesa i
poslovanja. Također ne postoji automatizirana obrada osobnih podataka.
❖ Predmetni osobni podaci u svim dijelovima prikupljaju se i obrađuju zakonito , pošteno
i transparentno i u skladu s navedenom svrhom ( st. 4, ovog članka )

3. Vrste ispitanika i način prikupljanja osobnih podataka
• korisnici web stranice prijateljisuobitelj.com
• Poslovni partneri
❖ Osobne podatke prikupljamo na slijedeći način:
• Temeljem kontakt formi na web stranici društva
• Temeljem poslovne suradnje i ugovornih obveza
❖ Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput
linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupnih informacija.

4. Korištenje web stranice društva
❖ Korištenjem naše web stranice postoji mogućnost prikupljanja podataka koje ne ulaze
u kategoriju osobnih podataka jer ne postoji mogućnost povezivanja tih informacija s
Vama ili nekim drugim ispitanikom. Dio tih podataka može biti isključivo statističke
prirode ( informacija o posjetu web stranicama i načinu korištenja sadržaja ) ili druge
standardne web log informacije. Ti podaci ne omogućavaju identifikaciju osim u
iznimnim slučajevima korelacije više prikupljenih vrsta podataka koje ova web stranica
ne prikuplja niti obrađuje.
❖ Količina i vrsta podataka koji se prikupljaju posjetom web stranici ovisi i o vrsti kolačića
koji su u funkciji i koje koristimo, odnosno koji pohranjuju određene informacije. Naša
internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno
funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo
za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku posjeta pojedinim
dijelovima naše web stranice te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu
kolačića možete i isključiti ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može
utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice. Više o upotrebi kolačića i Vašim
upravljanjem nad njima pročitajte u: Politika korištenja kolačića –
prijateljisuobitelj.com
❖ Pristupom našoj web stranici smatramo da ćete koristiti web stranicu, sve njene
sadržaje i mogućnosti samo u dobroj namjeri sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
Zabranjeno je korištenje web stanice za bilo kakve aktivnosti ili korištenja na način da
se sadržaj web stranice zlouporabi na bilo koji način koji je u suprotnosti s autorskim
pravima ili zakonima RH ili da se onemogući njena funkcionalnost i dostupnost.
❖ Naše web stranice mogu sadržavati poveznice na web stranice trećih strana. Ova
Politika privatnosti odnosi se samo na korištenje naše web stranice, stoga
preporučujemo da upoznate Politiku privatnosti drugih web stranica čije se poveznice
nalaze na našim web stranicama.

5. Sigurnost obrade i zaštite osobnih podataka

❖ Pri prikupljanju, obradi i čuvanju osobnih podataka Ispitanika primjenjuju se tehničke,
logičke i organizacijske mjere koje su primjerene procijenjenom stupnju zaštite,
sukladno vrsti i obimu osobnih podataka. Provođenjem zaštitnih mjera osigurava se
odgovarajuća sigurnost, uključujući izaštita od neovlaštene ili nezakonite obrade te od
slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja ili pristupa osobnim podacima od
neovlaštenih osoba i trećih strana. Definirana su načela sigurnosti informacijskog
sustava te su postavljene osnovne odrednice koje se primjenjuju u svim aspektima
poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti informacijskog
sustava i obrade osobnih podataka.
❖ Upozoravamo da svaka komunikacija putem elektroničke pošte ili putem web sučelja
unatoč sigurnosnim protokolima koje koristimo potencijalno može biti
kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Sukladno
tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte ili
web forme za kontakt a sadrži osobne podatke, poslana je na vašu osobnu
odgovornost.
❖ Sigurnost Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna i njoj pristupamo odgovorno
i ozbiljno primjenjujući odgovarajuće logičke standarde isustave kao iredovnu backup
proceduru.

6. Prijenos i korištenje osobnih podataka
Vaši osobni podaci neće se prenositi izvan EU kao niti trećim stranama bez Vaše Privole osim
u slučaju:
– da je to zakonom regulirano
– da je to regulirano Ugovornom suradnjom
– ustupanja podataka nadležnim državnim tijelima temeljem zakonskih odredbi,
odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane istih državnih tijela koji je u
skladu sa zakonom (policija, sudstvo).
– vaše izričite privole
U slučaju da se Vaši osobni podaci prosljeđuju ili obrađuju od trećih strana ili drugih izvršitelja
obrade sukladno Ugovornoj obvezi ili Privoli, prijateljisuobitelj.com će inzistirati da isti
primjenjuju i posluju u skladu s Uredbom i uz zaštitne standarde minimalne razine koji su
navedeni u ovoj Politici privatnosti.

7. Informacije o Vašim pravima ( Prava ispitanika )
Temeljem Opće uredbe o zaštiti podatka Vaša prava ( Ispitanika ) su :

• pravo na pristup svojim osobnim podacima i informacijama o obradi
• pravo na ispravak Vaših netočnih osobnih podataka
• pravo na brisanje podataka ( u slučaju prestanka ugovornog odnosa ili
prestanka gore navedene svrhe obrade Vaših podataka a temeljem vašeg
zahtjeva o brisanju podataka , Vaši podaci biti će obrisani tek nakon
zakonskog roka čuvanja osobnih podataka koji je određen nacionalnim
pravom
• pravo na ograničenje obrade, obvezu izvješćivanja u vezi s ispravkom,
brisanjem ili ograničenjem obrade,
• pravo na prenosivost podataka

❖ Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i
opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije
radi provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to
ćemo i učiniti, te Vas obavijestiti o razlozima.
❖ Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu
da pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost
drugih osoba ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti
ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.
❖ Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa biti će zaprimljeni i
obrađeni sukladno našim Pravilima i Pravilima Uredbe. To služi zaštiti Vaših prava.
Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom
zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
❖ Svaki Vaš upit ili zahtjev obradit ćemo u zakonski previđenom roku te pružiti odgovor
najkasnije unutar 30 dana od dana zaprimanja zahtijeva te Vam odgovoriti pismeno na
Vašu adresu ili elektroničkim putem preko dostavljene e-mail adrese

8. Razdoblje čuvanja osobnih podataka
Vaši osobni podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze i usluge
za koje ste nam dali svoju privolu ili je regulirano:

a) Ugovorom o poslovnoj suradnji ( nakon izvršenja usluge do 11 godine )
b) Ugovorom s trećim stranama koji prikupljaju vaše osobne podatke temeljem
Vaše privole ili Ugovornom obvezom ( nakon izvršenja usluge do 11 godine ili
povlačenja privole )
c) Zahtjevom za čuvanjem podataka od strane određenih državnih tijela koji je
u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).

d) Do povlačenja Vaše Privole ukoliko je to pravni temelj obrade i čuvanja osobnih
podataka
Podatke ne možemo obrisati:
a) Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva
(npr. Zakon o računovodstvu)
b) Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za
obradu podataka.

9. Način kontaktiranja s nama
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih
podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere,
izmjene ili brisanja slobodno nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:

MEDIA SERVIS GLOBAL d.o.o.
Zaštita osobnih podataka i sigurnost
Av. V. Holjevca 29, Zagreb
10 000 Zagreb

Možete se obratiti i putem e-mail adrese: sluzbenik@mediaservis.hr
Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku
nakon što ga analiziramo.

10. Završne informacije
❖ Sukladno poslovanju i promjenama u poslovnoj praksi, mogućim zakonskim
promjenama, novim tehnološkim i informacijskim rješenjima ili s namjerom još boljeg
ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka postoji
mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika mijenjati ili nadopunjavati. Ove
izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam savjetujemo da s vremena
na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu Politiku Privatnosti.
❖ Ova Politika Privatnosti aktivna je od 01.11.2021.